Disclaimer & Privacystatement

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en dit privacystatement.

Waar in dit document De Nooy Meesterschilders vermeldt staat, bedoelen wij De Nooy Meesterschilders, Dyno Voorthuizen B.V., Plancius B.V., De Nooij Schilders B.V. en alle handelsnamen die onder deze bv.’s hangen.

Persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn legt De Nooy Meesterschilders persoonsgegevens van haar klanten vast. Deze hebben wij nodig om een goede aanbieding voor u op te kunnen stellen.

Uw persoonsgegevens zijn voor u op verzoek inzichtelijk zoals ze bij ons geregistreerd staan. Als er volgens u wijzigingen aangebracht moeten worden in uw gegevens is dat natuurlijk mogelijk. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@denooy.nl. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

De disclaimer en het privacystatement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van De Nooy Meesterschilders waaronder de uitingen via:

 • Alle websites van De Nooy Meesterschilders
 • De app “schilderprijs” van De Nooy Meesterschilders
 • Het mobiele gebruik op de website van De Nooy Meesterschilders
 • Alle social media uitingen van De Nooy Meesterschilders
 • Alle verstuurde e-mails van De Nooy Meesterschilders
 • Alle documenten gemaakt door De Nooy Meesterschilders

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De Nooy Meesterschilders zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Nooy Meesterschilders garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De Nooy Meesterschilders wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van De Nooy Meesterschilders kan een prijsindicatie aangevraagd worden. Deze prijsindicatie is gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens en diverse berekeningen. De prijsindicatie is een indicatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Voor de berekeningen of de uitkomst hiervan aanvaarden we dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Op de website van De Nooy Meesterschilders staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Nooy Meesterschilders niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij De Nooy Meesterschilders. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nooy Meesterschilders. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement

De Nooy Meesterschilders heeft bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten hoog in het vaandel staan. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nooy Meesterschilders houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden verwerking

De verkregen persoonsgegevens zal De Nooy Meesterschilders uitsluitend gebruiken voor:

 • Het contact leggen met de klant
 • Het maken van een aanbieding
 • voor het verrichten van de aangeboden diensten
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van De Nooy Meesterschilders
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van De Nooy Meesterschilders
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van De Nooy Meesterschilders
 • het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurd alleen voor zover u De Nooy Meesterschilders daarvoor toestemming heeft gegeven.

De app

Via de app “schilderprijs” kunt u een offerte aanvragen en gelden dezelfde disclaimer en hetzelfde privacystatement als voor de website.

Eigenhuis SchilderScan

De Eigenhuis SchilderScan wordt geheel vrijblijvend beschikbaar gesteld door De Nooy Meesterschilders. De scan wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van een eventuele fout of onvolledigheid is De Nooy Meesterschilders niet aansprakelijk. Dat geldt ook voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze scan. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze scan behoren toe aan De Nooy Meesterschilders. Niets van de inhoud van deze publicatie mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Nooy Meesterschilders openbaar gemaakt worden. De Nooy Meesterschilders is een merk van Plancius B.V.

Clickgedrag en cookies

Op de website van De Nooy Meesterschilders worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. We kunnen zo de dienstverlening verbeteren.

Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Formulieren en reacties

Wij vragen gegevens om contact met klanten te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u een indicatieprijs aanvraagt, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn. Als u op onze website een reactie geeft op een blog, dan behoudt De Nooy Meesterschilders zich het recht voor om uw bijdrage van de site te halen.

De Nooy Meesterschilders en andere websites

Op de site van De Nooy Meesterschilders treft u een aantal links aan naar andere websites. De Nooy Meesterschilders kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Internet en e-mail

De afwikkeling van sommige diensten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door opdrachten aan derden via De Nooy Meesterschilders te verstrekken gaat u akkoord met het feit dat correspondentie met u zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt. En uw gegevens met deelnemende partijen worden gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denooy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen

Deze disclaimer en dit privacystatement kunnen worden gewijzigd, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De Nooy Meesterschilders kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze disclaimer en dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer en dit privacystatement, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer en het privacystatement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van De Nooy Meesterschilders.