Pensioen schilder met bijna 10% omhoog in 2023

Pensioenfonds BPF Schilders heeft aangekondigd dat het de pensioenen met 9,44% zal verhogen vanaf 1 januari 2023. Deze verhoging, ook wel bekend als toeslagverlening, geldt voor alle deelnemers die ouderdoms- en partnerpensioen hebben opgebouwd bij BPF Schilders en voor degenen die nog pensioenrechten hebben bij het fonds, maar hier geen premie meer voor betalen.

Het besluit om de pensioenen te verhogen is gebaseerd op de financiële situatie van het fonds. BPF Schilders heeft momenteel een belegd vermogen van 9,5 miljard euro en besluit tot gedeeltelijke toeslagverlening als de beleidsdekkingsgraad op 30 september 2022 hoger is dan 110%. Op deze peildatum was de beleidsdekkingsgraad 126,3%, wat heeft geleid tot het besluit om de pensioenen te verhogen.

Helaas is het niet mogelijk om de pensioenen volledig te laten meegroeien met de stijgende prijzen, aangezien de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders niet hoog genoeg is om deze stijging volledig te compenseren. De verhoging van 9,44% is daarom bedoeld als gedeeltelijke compensatie.

Het fonds heeft echter ook de pensioenpremie verhoogd naar 30,1% in 2021. Ondanks deze verhoging was de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders niet hoog genoeg om de stijgende prijzen volledig te compenseren.

In het jaarverslag van BPF Schilders wordt benadrukt dat het fonds zich blijft inzetten voor het bieden van een duurzaam en stabiel pensioen voor zijn deelnemers. Het fonds heeft ook aangekondigd te blijven investeren in duurzame projecten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Het is belangrijk om te onthouden dat de verhoging van de pensioenen niet alleen afhankelijk is van de financiële situatie van het fonds, maar ook van andere factoren zoals de economische situatie en de rentestanden. Daarom kan de hoogte van de toeslagverlening in de toekomst variëren.

Als deelnemer aan een pensioenfonds is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om te begrijpen hoe het fonds werkt. BPF Schilders heeft verschillende middelen beschikbaar gesteld om zijn deelnemers te informeren, waaronder een jaarverslag en een animatie.

Zoeken per provincie

Groningen
Friesland
Overijssel
Zeeland