Schilderslonen in 2024 weer fors omhoog?

Schilderslonen in 2024 weer fors omhoog?

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zal de inflatie pas in 2025 tot rust komen. Verwacht wordt dat de beoogde 2 procent pas over twee jaar zal worden bereikt. Als gevolg van de koppeling van de schilders-cao aan het consumentenprijsindexcijfer, zullen ook de schilderslonen naar verwachting (aanzienlijk) stijgen.

CAO GEKOPPELD AAN CPI

De inflatie wordt gemeten aan de hand van de jaarlijkse verandering van consumentenprijzen. In april 2023 waren consumentengoederen en -diensten 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Soortgelijke cijfers waren te zien in januari (7,6%), februari (8%) en maart (4,4%).

De loonsverhoging voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 zal vóór of uiterlijk op 1 oktober 2023 worden overeengekomen door de partijen bij de CAO. Deze verhoging zal gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen van het CBS consumentenprijsindexcijfer van juli 2022 tot juli 2023. Het is dan ook te verwachten dat de uurlonen voor 2024 aanzienlijk zullen stijgen.

Zoeken per provincie

Groningen
Friesland
Overijssel
Zeeland