(Eigenhuisschilderplan) Meerjarenonderhoudsplan schilderwerk

Iedere VvE kan terecht bij Eigenhuisschilderplan voor een Meerjarenonderhoudsplan. Al vanaf één gebouw met twee appartementen of meer kunt u dus een offerte aanvragen. Het tarief is afhankelijk van de totale hoeveelheid aan schilderwerk in het complex. Bij Eigenhuisschilderplan zorgen wij voor een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan.

Sinds 1 januari 2018, moeten VvE’s verplicht sparen voor het onderhoud in een fonds daarvoor gereserveerd. Met een Meerjarenonderhoudsplan kunt u het beste vaststellen hoeveel u moet sparen.

 

Wat is een MJOP?

In feite is een Meerjarenonderhoudsplan niets anders dan een overzicht dat inzicht geeft in wanneer welke onderhoudsactiviteiten tegen welke kosten dienen uitgevoerd te worden. Het MJOP heeft dus betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de VvE’s, waaronder bijvoorbeeld het dak en de gevel, maar ook de kozijnen en trappenhuizen.

In de praktijk worden voor het Meerjarenonderhoudsplan diverse afkortingen en benamingen gebruikt. De meest gebruikte zijn ‘Meerjarenonderhoudsplan’ (MJOP of MOP), ‘Meerjarenonderhoudsbegroting’ of ‘Meerjarenuitvoeringsplan (MJUP). In essentie zijn dit verschillende benamingen voor hetzelfde begrip.

 

Wat staat er in een MJOP?

Een MJOP bevat doorgaans alle onderhoud behoevende elementen, zoals bouw- en installatiedelen, waarvan met de opdrachtgever is vastgelegd dat deze opgenomen moeten worden in het MJOP. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat bepaalde onderdelen waar de verhuurder van een pand verantwoordelijk voor is wél opgenomen moeten worden in het MJOP, maar zaken die onder de verantwoordelijkheid van de huurder zelf vallen, juist weer níet. Dit is dan weer niet van toepassing wanneer u zowel eigenaar als gebruiker van een pand bent.

 

In het Meerjarenonderhoudsplan zijn voornamelijk drie onderdelen van groot belang. Er moet onder andere een duidelijk beeld gevormd worden van welke bouwedelen wanneer vervangen en/of hersteld moeten worden en wat de kosten hiervan zijn. Zo kan groot onderhoud altijd uitgevoerd worden en kan er hiervoor voldoende geld worden gereserveerd.

 

  • Om welk bouwdeel het gaat: in het MJOP moet duidelijk zijn om welk specifieke bouwdeel van het gebouw het precies gaat, bijvoorbeeld de gevel, kozijnen of trappenhuis.
  • Wanneer moet een bouwdeel vervangen of hersteld worden: In het MJOP moet duidelijk benoemd staan hoe lang een specifiek bouwdeel mee gaat en om welk interval het deel vervangen en/of hersteld moet worden.
  • Wat de kosten zijn voor het onderhoud: in het MJOP zal er per bouwdeel duidelijk aangegeven moeten worden wat de kosten zijn voor het vervangen of herstellen ervan (onderhoudskosten).

 

Bij Eigenhuisschilderplan hebben wij zeer ruime ervaren met het opstellen van Meerjarenonderhoudsplannen voor schilderwerk! . Grote en complexe panden, moeilijker te bereiken locaties en onderliggende splitsingsaktes zijn voor ons geen obstakel. Eigenhuisschilderplan heeft ruime ervaring met het onder toezicht houden van schilderwerkzaamheden onderhoudswerkzaamheden en het voorbereiden hiervan. Neem contact met ons op om een gedegen Meerjarenonderhoudsplan voor uw schilderwerk op te laten stellen.

Zoeken per provincie

Groningen
Friesland
Overijssel
Zeeland