Categorieën


Gert de Bruin met pensioen De Nooy Schilders

Gert de Bruin zwaait na ruim 33 jaar af bij De Nooy Schilders

Gert de Bruin met pensioen De Nooy Schilders
Donderdag 16 november was het zover, Gert de Bruin gaat na na ruim 33 jaar met pensioen. Hij gaat er, meer dan verdiend, heerlijk van genieten. Bij zijn afscheidsfeest is Gert flink in het zonnetje gezet.

 

Eigenaar Hans de Nooy haalde herinneringen op aan de tijd dat Gert bij De Nooy gewerkt heeft. Want als je rond vraagt bij (oud) collega´s en klanten, komt telkens hetzelfde terug. Gert is een vakman met weinig woorden, en vooral veel daden. Hij wordt geroemd om zijn klantgerichtheid en rustige voorkomen. Al deze herinneringen en mooie woorden zijn samengevat in een boek voor Gert. Dit is een mooi document waarmee hij kan terugkijken op prachtige jaren. Alle collega´s en klanten wensen Gert de Bruin een fijn pensioen!
Klikt u op de afbeelding of op deze link, dan komt op u op onze facebook pagina, waar u een felicitatie voor hem kunt achterlaten.
Alvast bedankt, namens Gert!

Schilderslonen in 2024 weer fors omhoog?

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zal de inflatie pas in 2025 tot rust komen. Verwacht wordt dat de beoogde 2 procent pas over twee jaar zal worden bereikt. Als gevolg van de koppeling van de schilders-cao aan het consumentenprijsindexcijfer, zullen ook de schilderslonen naar verwachting (aanzienlijk) stijgen.

CAO GEKOPPELD AAN CPI

De inflatie wordt gemeten aan de hand van de jaarlijkse verandering van consumentenprijzen. In april 2023 waren consumentengoederen en -diensten 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Soortgelijke cijfers waren te zien in januari (7,6%), februari (8%) en maart (4,4%).

De loonsverhoging voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 zal vóór of uiterlijk op 1 oktober 2023 worden overeengekomen door de partijen bij de CAO. Deze verhoging zal gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen van het CBS consumentenprijsindexcijfer van juli 2022 tot juli 2023. Het is dan ook te verwachten dat de uurlonen voor 2024 aanzienlijk zullen stijgen.

Uit onderzoek van Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder onder ruim 250 schildersbedrijven blijkt dat slechts 52% van hen opnieuw voor het schildersvak zou kiezen als ze alles over mochten doen. Daarnaast geeft maar liefst 40% van de schilders aan binnen 10 jaar te willen stoppen. Deze bevindingen werpen geen positief licht op de reputatie van het schildersvak, maar kunnen mogelijk worden verklaard door de huidige omstandigheden, zoals de impact van corona, prijsstijgingen, een tekort aan vakmensen en veranderende regelgeving.

Interessant is dat er een vergelijkbare tendens zichtbaar is in België. De BouwUnie, de branchevereniging voor bouwbedrijven in België, voerde onlangs een vergelijkbaar onderzoek uit. Hieruit bleek dat slechts 56% van de respondenten opnieuw voor het vak zou kiezen, terwijl 32% twijfelde en 13% zeker wist dat ze iets anders zouden kiezen.

De vergrijzing binnen de schildersbranche zet door. Enkele jaren geleden werd al gemeld dat één op de drie schilders binnen 10 jaar zou stoppen, maar dit percentage is inmiddels gestegen tot ongeveer 40%. Hoewel de respondenten voornamelijk eigenaren van schildersbedrijven zijn, is het niet vanzelfsprekend dat dit ook betekent dat het betreffende bedrijf zal stoppen. Het is echter zorgwekkend, gezien het feit dat de instroom van gekwalificeerde schilders al jaren achterblijft.

Om de terugloop als gevolg van vergrijzing tegen te gaan, zijn innovaties die het werk vergemakkelijken een mogelijke oplossing. In het onderzoek werden onder andere exoskeletten, drones, draagbare spuitapparaten en zelfwerkend klimmateriaal genoemd als realistische en/of reeds gebruikte oplossingen.

Nick Polm, van Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder, benadrukt het belang van vakmanschap en vaktrots. Hij stelt dat door aandacht te schenken aan vakmanschap, het schildersvak vanzelf aantrekkelijk blijft voor anderen. Het streven naar betere tarieven/lonen, verbeterde werkomstandigheden door middel van innovaties en het leveren van fantastisch schilderwerk dragen bij aan het blijvende interesse in het schildersvak.

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat veranderd er voor ons?

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet is van toepassing op alle aannemers in de bouwsector, variërend van zzp’ers tot grote bedrijven, inclusief schilders, die ook als aannemers worden beschouwd.

DOELEN VAN DE WKB

De Wkb heeft twee doelen. Ten eerste moet de bouwsector zelf verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van een hogere bouwkwaliteit. Ten tweede wordt de positie van opdrachtgevers ten opzichte van aannemers versterkt. Om deze doelen te bereiken, maakt de Wkb gebruik van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke maatregelen.

HET PUBLIEKE STELSEL VAN DE WKB: KWALITEITSBORGER

Binnen het publieke stelsel wordt het toezicht op de bouw verschoven van gemeenten naar onafhankelijke kwaliteitsborgers. Deze borgers voeren voorafgaand aan en tijdens de bouw controles uit om te waarborgen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (Bbl) zoals vastgesteld onder de Wkb. Bij de oplevering verstrekken zij een verklaring waarin wordt bevestigd dat het bouwwerk voldoet aan het Bbl. Zonder deze verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen en kan de gemeente handhavend optreden. Dit stelsel is van toepassing op bouwwerken waarvoor een vergunning vereist is. Aangezien schilders meestal geen vergunning nodig hebben, zal ik me in dit artikel richten op het private stelsel.

HET PRIVATE STELSEL VAN DE WKB: WIJZIGING VAN DE REGELS VOOR AANNEMING VAN WERK Het private stelsel versterkt de positie van opdrachtgevers. Daartoe past de Wkb op vijf aspecten de wettelijke regeling voor aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) aan. Hier zijn de drie belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn op schilders:

 1. Strengere waarschuwingsplicht Als deskundige ben je verplicht om te voorkomen dat je opdrachtgever fouten maakt, zodat jij hoogwaardig werk kunt leveren.

Volgens de huidige regels dien je je opdrachtgever voldoende duidelijk en expliciet te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, evenals voor gebreken en ongeschikte materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt en waarvan je op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn.

De Wkb scherpt de waarschuwingsplicht aan met twee extra vereisten:

 • De waarschuwing moet schriftelijk en ondubbelzinnig plaatsvinden.
 • Je dient te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

Bijvoorbeeld, als je beginnende houtrot constateert, dien je je opdrachtgever duidelijk en begrijpelijk te waarschuwen via e-mail, SMS, WhatsApp of een brief, waarin je aangeeft dat je beginnende houtrot hebt waargenomen. Tevens dien je te vermelden dat als je doorgaat met schilderen zonder de houtrot te herstellen, je geen hoogwaardig werk kunt leveren. Als je dit naliet en uiteindelijk slecht werk aflevert, ben je aansprakelijk voor de gevolgen.

 1. Opleverdossier: Volgens de Wkb dien je bij oplevering aan je opdrachtgever een opleverdossier te verstrekken. Dit dossier moet in ieder geval tekeningen, berekeningen, een beschrijving van de gebruikte materialen en de functies van het bouwwerk bevatten. Het is mogelijk om in de offerte of overeenkomst af te spreken dat je geen opleverdossier verstrekt, of dat het opleverdossier een andere inhoud heeft.
 2. Aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering: Momenteel ben je als schilder niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever. Met de Wkb verandert dit. Je wordt aansprakelijk gesteld voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan jou kunnen worden toegeschreven. Je dient aan te tonen dat het gebrek bij de oplevering nog niet aanwezig was.

Onze uitgebreide tips ter voorbereiding op de komst van de nieuwe wet zijn als volgt:

 1. Waarschuw voor mogelijke risico’s en gebreken schriftelijk en ondubbelzinnig: Volgens de aanscherping van de waarschuwingsplicht onder de nieuwe wet is het essentieel om eventuele risico’s en gebreken aan je opdrachtgever te communiceren via e-mail, WhatsApp of andere schriftelijke middelen. Zorg ervoor dat je deze waarschuwingen bewaart en een goed archiveringssysteem hebt, zodat je altijd bewijs hebt van de communicatie met je opdrachtgever.
 2. Verduidelijk je positie in offertes: Neem expliciet in je offertes op of je wel of geen opleverdossier zult verstrekken, of specificeer wat je wel wilt overleggen bij de oplevering. Houd er rekening mee dat het opleverdossier onder de nieuwe wet vereist is, tenzij anders overeengekomen. Als je besluit geen opleverdossier te verstrekken, moet je ervoor zorgen dat dit duidelijk wordt vermeld in de offerte en dat beide partijen hiermee akkoord gaan. Als je wel een opleverdossier wilt overleggen, zorg er dan voor dat dit dossier actueel is en voldoet aan de vereisten van de wet. Overhandig het dossier bij de oplevering aan je opdrachtgever.
 3. Maak foto’s van het schilderwerk en mogelijke risicogebieden: Om jezelf te beschermen en als bewijsmateriaal te dienen, is het raadzaam om foto’s te maken van het schilderwerk en eventuele risicogebieden, zowel bij aanvang als bij oplevering. Zelfs als bepaalde zaken overduidelijk lijken, kunnen foto’s helpen bij het aantonen van de staat van het werk en eventuele gebreken of schade die zich kunnen voordoen tijdens het bouwproces.
 4. Gebruik het opleverformulier en laat het tekenen voor akkoord:Eigenhuis Schilderplan heeft een specifiek opleverformulier dat voldoet aan de eisen van de nieuwe wet. Maak gebruik van dit formulier bij de oplevering van het werk en zorg ervoor dat zowel jij als je opdrachtgever het formulier ondertekenen om aan te geven dat het werk is geaccepteerd en voldoet aan de vereisten. Dit formulier kan dienen als extra bewijsmateriaal in geval van eventuele geschillen of aansprakelijkheidskwesties.

Het is belangrijk om deze tips te volgen om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de nieuwe wetgeving en om jezelf te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheid en geschillen. Het naleven van de wet en het zorgvuldig documenteren van communicatie en werkzaamheden kunnen bijdragen aan een soepel verloop van je projecten en een positieve relatie met je opdrachtgevers.

Spouwmuurisolatie en schilderen zijn twee verschillende aspecten van het onderhoud en verbeteren van een woning, maar ze kunnen elkaar wel beïnvloeden. Hier is wat informatie over hoe spouwmuurisolatie en schilderen met elkaar verbonden kunnen zijn:

Spouwmuurisolatie: Spouwmuurisolatie is een methode waarbij isolatiemateriaal wordt aangebracht in de spouw, de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van een gebouw. Dit heeft als doel om warmteverlies te verminderen en de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Spouwmuurisolatie kan helpen om de temperatuur in huis te reguleren, energiekosten te verlagen en het comfort te verhogen.

Invloed op schilderwerk: Bij het aanbrengen van spouwmuurisolatie worden kleine gaatjes geboord in de voegen van de buitenmuur, zodat het isolatiemateriaal geïnjecteerd kan worden. Hoewel deze gaatjes later worden opgevuld, kan het invloed hebben op het schilderwerk van de buitenmuur. Als je van plan bent om de buitenkant van je woning te laten schilderen, is het raadzaam om eerst de spouwmuurisolatie te laten plaatsen. Op die manier kan het schilderwerk na de isolatie worden uitgevoerd, zodat het oppervlak volledig glad en in optimale conditie is.

Voordelen van combinatie: Het combineren van spouwmuurisolatie en schilderwerk kan enkele voordelen bieden. Ten eerste zal de spouwmuurisolatie helpen om het binnenklimaat te verbeteren en energie te besparen, waardoor je comfortabeler woont en lagere energiekosten hebt. Ten tweede kan het schilderen van de buitenmuur na de isolatie zorgen voor een frisse uitstraling van je woning, terwijl de isolatie zijn werk doet achter de schermen. Dit kan de waarde van je huis verhogen en het esthetische aspect verbeteren.

Belang van professioneel advies: Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen bij zowel een erkend isolatiebedrijf als een ervaren schilder. Zij kunnen je informeren over de beste volgorde van werkzaamheden en eventuele specifieke aandachtspunten die relevant zijn voor jouw woning. Op die manier kun je zorgen voor een goede afstemming tussen spouwmuurisolatie en schilderwerk, zodat beide aspecten optimaal kunnen worden uitgevoerd.

Al met al kunnen spouwmuurisolatie en schilderen elkaar aanvullen en bijdragen aan het verbeteren van de energie-efficiëntie, het comfort en de uitstraling van je woning. Zorg ervoor dat je de juiste volgorde en planning hanteert en vertrouw op professionele expertise om de beste resultaten te behalen.

Om als schilder te beginnen, zijn er verschillende dingen die je nodig hebt. Hier zijn enkele essentiële zaken:

 1. Vakopleiding en ervaring: Het is belangrijk om een vakopleiding als schilder te volgen om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen. Een formele opleiding biedt een stevige basis en kan helpen om je als professionele schilder te onderscheiden. Daarnaast is ervaring in het vakgebied waardevol om je expertise en vaardigheden verder te ontwikkelen.
 2. Vergunningen en certificering: Controleer de lokale regelgeving en vereisten om te bepalen of je specifieke vergunningen of certificeringen nodig hebt om als schilder te werken. Dit kan variëren afhankelijk van de locatie en de aard van het werk dat je wilt uitvoeren.
 3. Werkvoertuig: Een betrouwbaar en geschikt werkvoertuig is essentieel voor een schilder. Dit kan een bestelwagen of een ander type voertuig zijn dat voldoende ruimte biedt voor het vervoeren van materialen, gereedschappen en ladders.
 4. Schildersgereedschap en materialen: Zorg ervoor dat je over de juiste schildersgereedschappen en materialen beschikt. Dit omvat kwasten, rollers, schuurpapier, plamuurmessen, afplaktape, verfbakken, ladders en andere benodigdheden die nodig zijn voor het schilderwerk.
 5. Verf en verfproducten: Kies hoogwaardige verf en verfproducten die geschikt zijn voor verschillende oppervlakken en toepassingen. Dit omvat primers, muurverf, lakverf en eventuele speciale coatings die nodig zijn voor specifieke projecten.
 6. Zakelijke aspecten: Als zelfstandig schilder is het belangrijk om de zakelijke aspecten van je onderneming op orde te hebben. Dit omvat het registreren van je bedrijf, het regelen van verzekeringen, het bijhouden van boekhouding en het bepalen van je prijsstructuur.
 7. Marketing en klantenwerving: Om klanten aan te trekken, is het belangrijk om marketingactiviteiten uit te voeren. Dit kan het hebben van een professionele website, het adverteren in lokale media, het verspreiden van flyers of het netwerken met andere professionals omvatten.

Daarnaast is het belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe technieken, trends en ontwikkelingen in de schildersbranche. Door je voortdurend te blijven ontwikkelen en te investeren in je vaardigheden, kun je als schilder succesvol worden en hoogwaardig werk leveren aan je klanten.

Wij zorgen al generaties lang voor vakkundig en goed schilderwerk voor een vast maandbedrag. Ons moederbedrijf kent zijn oorsprong in 1754, vanuit die eeuwenoude ervaring bieden wij u graag een Schilder Onderhouds Plan aan. Leer ons nog beter kennen en ervaar het gemak van het Schilder Onderhouds Plan, altijd kleurig schilderwerk!

Dit geeft u volledige inzage in de onderhoudsbehoefte van uw woning voor nu en de komende 5 tot 15 jaar.

Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uw opgave via de website naw-gegevens, inventarisatie van woninggegevens
 • Onze constateringen
 • Plan van aanpak
 • Budgettering
 • Onderhoudsplanning
 • Persoonlijke eindoplevering

Afhankelijk van uw wensen nemen wij het schilderonderhoud van uw woning voor onze rekening gedurende een periode van 5 tot 15 jaar. Met 100% garantie en een vast maandbedrag.

Kosten onderhoud aanzienlijk minder bij SchilderOnderhoudsPlan.nl

SchilderOnderhoudsPlan.nl
Periode Werkzaamheden SOP.nl Per maand Per jaar
Herstel schildersbeurt Startbeurt € 3.275,00
Jaar 1 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 2 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 3 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 4 Onderhoud schilderbeurt 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 5 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 6 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 7 Herschilderen 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 8 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 9 Controle 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Jaar 10 Onderhoud schilderbeurt 12 Maanden € 45,00 € 540,00
Totaal: € 8.675.00
Traditioneel schildersbedrijf
Periode Werkzaamheden Traditioneel
+ index
Index
Jaar 1 Traditionele Schilder onderhoudsbeurt € 3.275,00 100,00%
Jaar 2 103,00%
Jaar 3 106,09%
Jaar 4 Onderhoud Schilderbeurt € 1.092,73 109,27%
Jaar 5 112,55%
Jaar 6 115,93%
Jaar 7 Herschilderen € 3.946,34 119,41%
Jaar 8 122,99%
Jaar 9 126,88%
Jaar 10 Onderhoud Schilderbeurt € 1.304,77 130,48%
Totaal: € 9.618,84

 

SchilderOnderhoudsPlan.nl

SchilderOnderhoud

SchilderOnderhoudsPlan.nl

De kosten voor het repareren van houtrot kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de ernst van de schade, de omvang van het aangetaste gebied en de benodigde reparatiemethoden. Hier zijn enkele aspecten die de kosten van een houtrotreparatie kunnen beïnvloeden:

 1. Omvang van de schade: Hoe groter en dieper de houtrot, hoe meer werk er nodig is om het te repareren. Kleine plekken kunnen vaak eenvoudig worden hersteld, terwijl grotere gebieden mogelijk meer tijd en materiaal vereisen.
 2. Aantal aangetaste delen: Als meerdere delen van een houten constructie aangetast zijn, zoals ramen, deuren, kozijnen of gevels, kan de totale kosten van de reparatie hoger uitvallen.
 3. Reparatiemethode: Er zijn verschillende manieren om houtrot te repareren, zoals het verwijderen en vervangen van het aangetaste hout, het injecteren van een houtrotstopper of het gebruik van epoxyhars. Elke methode heeft zijn eigen kosten, afhankelijk van het benodigde materiaal en de complexiteit van de reparatie.
 4. Arbeidskosten: De kosten van een professionele houtrotreparateur kunnen variëren op basis van hun ervaring, reputatie en locatie. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij meerdere vakmensen om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.
 5. Materiaalkosten: De kosten van materialen, zoals houtvervangers, epoxyhars, vulmiddelen en verf, kunnen ook bijdragen aan de totale reparatiekosten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het negeren van houtrot kan leiden tot verdere schade aan de houten constructie en uiteindelijk hogere reparatiekosten. Het is dus verstandig om houtrotproblemen tijdig aan te pakken en een professional in te schakelen om een nauwkeurige beoordeling en een passende oplossing te krijgen.

Om een idee te krijgen van de kosten voor het repareren van houtrot in jouw specifieke situatie, is het aan te raden om contact op te nemen met een professionele houtrotreparateur. Zij kunnen de schade inspecteren, de benodigde reparaties beoordelen en je voorzien van een gedetailleerde offerte. Op die manier kun je een weloverwogen beslissing nemen en de nodige stappen ondernemen om je houten constructies te herstellen en te behouden.

Binnenschilderwerk is een effectieve manier om je interieur te vernieuwen en een frisse uitstraling te geven aan je woning. De kosten voor binnenschilderwerk kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type woning en de oppervlakken die geschilderd moeten worden. Hieronder vind je een opsomming van enkele veelvoorkomende woningtypes en oppervlakken die van invloed kunnen zijn op de kosten van binnenschilderwerk:

 1. Eengezinswoning: Een eengezinswoning omvat vaak meerdere kamers en verdiepingen die geschilderd moeten worden. De grootte van de woning, het aantal kamers en de complexiteit van de architectuur kunnen de kosten beïnvloeden.
 2. Appartement: In een appartement zijn de kosten voor binnenschilderwerk meestal afhankelijk van het aantal kamers en de oppervlakte van de muren en plafonds die geschilderd moeten worden. Aangezien appartementen over het algemeen kleiner zijn dan eengezinswoningen, zijn de kosten doorgaans lager.
 3. Studio: Een studio is een kleinere woning met een open indeling, waarbij één ruimte dient als woonkamer, slaapkamer en keuken. Aangezien de ruimte compacter is, zijn de kosten voor binnenschilderwerk meestal lager in vergelijking met grotere woningtypes.
 4. Kantoorruimte: Als je binnenschilderwerk wilt laten uitvoeren in een kantoorruimte, zijn de kosten afhankelijk van de grootte van de ruimte, het aantal muren en eventuele extra’s zoals deuren, kozijnen en plafonds.
 5. Trappenhuis: Het schilderen van een trappenhuis kan complex zijn vanwege de verschillende oppervlakken, zoals muren, trapleuningen en traptreden. De kosten worden beïnvloed door de omvang en de moeilijkheidsgraad van het schilderwerk.

Naast het type woning en de oppervlakken kunnen andere factoren ook van invloed zijn op de kosten van binnenschilderwerk, zoals de staat van het bestaande schilderwerk, eventuele reparaties aan muren of houtwerk, de complexiteit van het ontwerp en de keuze van verfsoorten en afwerkingen.

Om een nauwkeurige kostenraming te krijgen, is het raadzaam om offertes aan te vragen bij professionele schildersbedrijven. Zij kunnen rekening houden met jouw specifieke situatie en de benodigde materialen en arbeid inschatten.

Investeer in hoogwaardig binnenschilderwerk om een frisse en stijlvolle uitstraling aan je woning te geven. Kies voor ervaren schilders die hoogwaardige verf en materialen gebruiken, zodat je kunt genieten van duurzame en kwalitatieve resultaten.